Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt "Skitourowe Kościelisko - edukacja i promocja w zakresie turystyki skitourowej w Gminie Kościelisko" (cel projektu: rozwój zrównoważonej turystyki skitourowej w Gminie Kościelisko poprzez promocję walorów przyrodniczych jako lokalnego produktu turystycznego), realizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną Gminy Kościelisko współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. PROW 2014-2020.

Social media

Podsumowanie szkoleń!

Z wielką przyjemnością śpieszymy donieść, że zakończyliśmy warsztaty i szkolenia mają na celu edukacje turystów w zakresie tatrzańskiej natury. W ciągu 10 spotkań, które odbywały się przez cały marzec 2019 roku spotkaliśmy się aż z 224 osobami! Szkolenia terenowe w formie wycieczki przyrodniczej odbyły się na:

 • 10.03.2019 – Magura Witowska
 • 13.03.2019 – Kopa Upłaziańska
 • 16.03.2019 – Trzydniowiański Wierch
 • 17.03.2019 – Przysłop Miętusi
 • 20.03.2019 – Trzydniowiański Wierch
 • 23.03.2019 – Kopa Upłaziańska

Warsztaty edukacyjne o tematyce ekologicznej:

 • 02.03.2019 – Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku
 • 09.03.2019 - Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku
 • 16.03.2019 - Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku
 • 23.03.2019 - Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku

Tematyka szkoleń:

 • strategie przetrwania zimy przez zwierzęta,
 • rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt,
 • rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie zimowym,
 • zasady „Leave No Trace” w turystyce zimowej,
 • zasady udostępniania Tatrzańskiego Parku Narodowego dla turystyki i narciarstwa.

Dziękujemy za obecność i do zobaczenia na szlaku!