Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt "Skitourowe Kościelisko - edukacja i promocja w zakresie turystyki skitourowej w Gminie Kościelisko" (cel projektu: rozwój zrównoważonej turystyki skitourowej w Gminie Kościelisko poprzez promocję walorów przyrodniczych jako lokalnego produktu turystycznego), realizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną Gminy Kościelisko współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. PROW 2014-2020.

Social media

Trasy

Z Kir przez Przysłop Kominiarski do Doliny Lejowej Z Kir przez Przysłop Kominiarski do Doliny Lejowej

Zobacz więcej 

Z Lejowej przez Przysłop Kominiarski do Kir Z Lejowej przez Przysłop Kominiarski do Kir

Zobacz więcej 

Z Kir na Ornak i Przełęcz Iwaniacką. Z Kir na Ornak i Przełęcz Iwaniacką.

Zobacz więcej 

Z Kir na Błyszcz. Z Kir na Błyszcz.

Zobacz więcej 

Ciemniak i Małołączniak z Doliny Małej Łąki. Ciemniak i Małołączniak z Doliny Małej Łąki.

Zobacz więcej 

Magura Witowska. Magura Witowska.

Zobacz więcej 

Grześ z Doliny Chochołowskiej. Grześ z Doliny Chochołowskiej.

Zobacz więcej 

Starorobociański z Doliny Chochołowskiej. Starorobociański z Doliny Chochołowskiej.

Zobacz więcej